Dragana Đorđević


Dana 10. oktobra 1995. godine počela je sa radom advokatska kancelarija Dragane Đorđević u Beogradu sa primarnim ciljem da pruža pravnu podršku u radu privrednim subjektima i pomogne im u realizaciji važnih segmenata uspešnog i stabilnog poslovanja.

Advokatske uslugekoje nudi advokatska kancelarija Dragane Đorđević vezane su najviše za oblasti privrednog prava i naknade štete. Obuhvataju sve ključne segmente koji se odnose na:

- osnivanje i registraciju privrednih društava i ustanova, predstavništava i ogranaka, kao i drugih privrednih subjekata,

- promenu pravne forme privrednih društava i preduzetnika, statusne promene privrednih subjekata (spajanje, pripajanje, podela, izdvajanje), brisanje privrednih subjekata iz registra,

- izmenu registrovanih podataka pravnih lica i ustanova (povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, promena naziva i sedišta, promena delatnosti, promena ovlašćenog lica za zastupanje - direktora i drugih lica, promena osnivača, i sl.),

- izradu i izmene pojedinačnih i opštih akata privrednih društava, ustanova,preduzetnika,ogranaka i predstavništava – osinvačkog akta, statuta, ugovora, Pravilnika o radu i sl.,

- naplatu naknade štete u slučaju različitih povreda na radu,

- zakonske mogućnosti naplate potraživanja i naknade štete, kao i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima.Pratite nas na društvenim mrežama:
 

prostor

Prelistajte novi broj magazina Biznis na štiklama...Subscribe

Budite u toku. Prijavite se na naš newsletter!