edita dautović

Mr Edita Dautović je vlasnica agencije za nekretnine  „Millennium” u Podgorici, predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore, jedna od osnivačica Balkanske asocijacije žena u zanatima.

Biznis je započela prije deset godina i gradi još uvijek imidž Agencije Millennium za promet nekretnina i pružanja računovodstvenih usluga, poreskog savjetovanja i poslovima revizije. U privatnom i nevladinom sektoru je od 2002 godine. Usluge plasira na crnogorskom tržištu sa visoko rangiranim poslovnim kadrom i potencijalom, ogromnim radnim iskustvom i referencama u posredovanju i administraciji.  Njena agencija važi za žensku firmu, iako u kolektivu ima i muških kolega. Mlada i kreativna preduzetnica koja je svoj talenat spojila sa marljivim radom, pravi je primjer kako ambiciozna, uporna i mlada žena danas može uspjeti u jednom društvu punom raznih predrasuda i barijera kakvo je naše. Pravi je primjer mlade liderke  koja posjeduje sopstveni biznis. Završila je obrazovanje za magistricu ekonomije, biznisa i menadžmenta.

Edita je dala veliki doprinos razvoju preduzetništva u Crnoj Gori, kako svojim naučno-istraživačkim radom i kroz razne panel diskusije, tako i kroz svoj magistarski rad koji je baziran na teorijskom istraživanju i praktičnom iskustvu. Učesnica je mnogih stručnih seminara i konferencija u Crnoj Gori i u inostranstvu.

Edita je dobitnica  prestižne nagrade –  “Cvet uspjeha za regionalnu saradnju 2015.” od Udruženja poslovnih žena Srbije u Beogradu,  dva puta nagrade ”Naj žena IXX veka 2015.” iz oblasti nekretnina za maticu i region, „Naj žena IXX veka 2016″ iz oblasti promocije inovativno–socijalnog preduzetništva, nagrade “Preduzeća koja podržavaju porodicu u JIE 2016″ u Đevđeliji,  i  to da je dobitnica  tri puta priznanja “Promocija ženskog preduzetništva u zemljama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evorpe” na Prizren Biznis Forumu 2014, 2015 i 2016 godine. Udruženje preduzetnica Crne Gore, koje vodi Edita Dautović, uspjelo je da podstakne ubrzaniji razvoj ženskog preduzetništva kroz održavanje u kontinuitetu aktivnosti i događaja koji su postali  dio tradicionalnih manifestacija kao što su: Međunarodna konferencija „Moć žene” 2013. – 2017. godine, Sajam ženskog preduzetništva 2011, 2014 godina u Podgorici, „Sajam malih i srednjih preduzeća i ženskog preduzetništva”  u Budvi, 2014. i 2015. godine, i drugih manifestacija. Edita Dautović je bila  i predsjednica Balkanskog udruženja žena u zanatstvu. Ona smatra da osnovni cilj razvoja ženskog preduzetništva nije postavljen na pravi način, treba ispitati, istražiti i donijeti dobre predloge za: obim i karakteristike preduzetništva žena u Crnoj Gori, faktore koji podstiču uključivanje žena u preduzetništvo i njihovo uspiješno poslovanje, prepreke s kojima se žene suočavaju pri započinjanju, vođenju ili razvoju samostalnog poslovnog poduhvata.
Učestvovala je u izradi Strategije ženskog preduzetništva Crne Gore 2015-2020 i u Akcionom planu za rodnu ravnopravnost Glavnog grada – ekonomsko osnaživanje žena. Odbranila je magistarsku tezu “Stanje ženskog preduzetništva u Crnoj Gori” i objavila nekoliko naučnih radova, kao što su: „Izazovi ženskog preduzetništva u Crnoj Gori” i „Kvalitetno informisanje o ženskom mentorstvu i biznis anđelima u Crnoj Gori do uspješnog preduzetništva”.

U slobodno vrijeme bavim se pisanjem poezije i proze. Objavila sam dvije značajne knjige poezije: „Čula” i poemu „Ofelijine suze”.

Posebno ističe, da je u dosadašnjem životu i radu u Crnoj Gori uspjela  zadržati svoj  identitet, porijeklo, tradiciju, kulturu i  uklopiti se u crnogorsko društvo, sa svim svojim multikulturalnim, vjerskim i nacionalnim stavovima, koji su slični, a opet različiti, ako ništa drugo različiti u mentalitetu.

Trenutno je Članica Upravnog odbora Srednjestaleški Biro Balkan u preriodu naredne dvije godine.

Njena misija je da poveća procenat žena koje će imati svoj biznis.