Marija Radivojević radi u Banca Intesa, na poziciji direktora za poslove sa privredom, u Sektoru za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, Regionalni centar Novi Sad.

U Banca Intesa je od 2004. godine, a bankarsku karijeru gradi još od 1991. godine.

Ekonomski fakultet završila je u Novom Sadu, smer “Međunarodni ekonomski odnosi”.

Marija uspešno usklađuje poslovni i privatni život, u braku je i majka je dvoje dece.