Akademija za razvoj ljudskih potencijala “Vimal” u Zagrebu, Hrvatska.

Tragajući pre svega za novim vlastitim pristupom životu i životnim izazovima, svoj životni i radni vek posvetio je izučavanju i unapređenju odnosa među ljudima.

Svoja učenja i iskustva stečena na polju holističkog pristupa životu i potrebu za stalnom edukacijom deli sa polaznicima kao predavač i konzultant u više zemalja, a upravo na tu temu priprema i svoj doktorski rad.

Radeći kao konsultant u uspešnim firmama, zalaže se za očuvanje porodičnog biznisa i uvođenje mlađih generacija u posao koji zahteva promene i uvođenje novina u poslovanje.

Svoj rad temelji na postavljanju članova porodice na pozicije sa kojih mogu pokrenuti promene i preuzeti odgovornost za kreiranje novina, a sve prema svojim sposobnostima, afinitetima i nivou obrazovanja.

Redovno održava radionice i konzultacije na temu razvoja i unapređenja porodičnog posla i stvaranja uspešnih timova u firmama.