M.Sc. Jelena Viktorova je asistent-predavač i naučni saradnik na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici.

Jelenino područje istraživanja primarnopodrazumeva uvođenje marketing i menadžment poslovanja u strateški okvir turističkih destinacija, kao i upravljanje u hotelskom industrijskom sektoru.

Master tezu je odbranila iz oblasti selektivnih oblika turizma i od tada aktivno objavljuje radove koji se bave analizom domaćeg i inostranog tržišta specifičnih vidova turizma (wellness turizam, ekoturizam, kulturni turizam i dr.)

Tokom angažmana na Univerzitetu Educons imala je prilike da kao saradnik bude deo operativnog i autorskog tima na nekoliko lokalnih i regionalnih istraživačko-razvojnih projekata iz oblasti turizma i sporta. Neki od njih su: Marketing strategija turizma Vojvodine, Stanje i mogući razvoj turizma na području SRP Deliblatska peščara i dr.

Učestvovala je na više stručnih konferencija, seminara i edukativnih kurseva u zemlji i inostranstvu.
Koautor je objavljene monografije „Megatrendovi u savremenom turizmu“.

Od zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Educons, Jelena je kao saradnik u nastavi i asistent, angažovana na predmetima iz oblasti menadžmenta i marketinga kao što su: Osnove marketinga, Marketing usluga, Korporativno upravljanje, Selektivni oblici turizma i Menadžment u turizmu.

Svoje višegodišnje predavačko iskustvo uspešno primenjuje i kao samostalni brend konsultant, a od 2014. godine je na poziciji koordinatora Odeljenja za marketing PR i komunikacije Univerziteta Educons.