Dr Evelina Parvanova

Dr Evelina Parvanova, rođena u Bugarskoj gde je završila gimnaziju, pohađala sofijski Univerzitet smer Germanistika. Deo studija je bio na Univerzitetu u Lajpcigu, smer kulturna teorija/ estetika.

Godine 1984 radi promociju doktorske disertacije na temu “Umetničke delatnosti, problem i perspektive”.

1992 godine postaje ataše za kulturu i nauku pri bugarskoj ambasadi u Bonu.

Od leta 1995 postaje šef biroa “Fridrih Nauman”-fondacije u Sofiji, a od juna 1996. Šef kabineta predsednika Bugarske.

Od 1. avgusta 1998. gospođa Evelina Parvanova je menadžer projekata Ost-West GmbH, Service GmbH Zanatske komore Koblenc ;organizacije za sprovođenje projekata za unapređenje privrede Nemačkog Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj u funkciji rukovodioca za međunarodne projekte.