Dr Ana Gifing, autor jedinstvenog i patentiranog Programa ishrane i osnivač Centra dr Gifing.

Medicinom se bavi više od 30 godina, a 2003. godine počela je sa osmišljavanjem i kreiranjem ovog preventivnog koncepta ishrane.

Iz godine u godinu dopunjavala je svoje znanje iz mnogih naučnih oblasti, fiziologije, patofiziologije, biohemije, molekularne biologije, endokrinologije i dr. Takođe iz godine u godinu, iz iskustva i prakse sa pacijentima menja, prilagođava i dopunjuje ovaj program, koji je prepoznat u celom regionu, a i dalje.

Anesteziolog po prvoj specijalizaciji koju je obavila na VMA u Beogradu, a evropski ispit iz preventivne medicine položila u Austriji, sada se bavi isključivo tom granom medicine.

Autorka je nekoliko knjiga, od kojih je jedna: “Mala škola fiziologije” sadašnji naziv je “Hrono ishrana za početnike”, postala bestseler. Uvek ide korak dalje, uvek ulaže u usavršavanje i znanje, kako svoje, tako i znanje svog tima.