******************

Tim organizatora Konferencije možete kontaktirati sledećim putem:

Tel: +381 69 5495300

Email: biznisnastiklama@gmail.com

Ukoliko želite na učestvujete na nekoj od naših ili radionica naših partnera, pošaljite nam svoje ime i prezime, email adresu i broj telefona.

******************

ORGANIZATORI

Organizatori Međunarodne stručne konferencije žena u preduzetništvu "Biznis na štiklama" su:

Unija

Unija poslovnih žena Vojvodine

Udruženje Unija poslovnih žena Vojvodine osnovano je 2013.godine. Proisteklo je iz više od sto godina starog novosadskog Udruženja samostalnih zanatlija koje i danas predstavlja veliku podršku i okosnicu. Oblast ostvarivanja ciljeva Unije poslovnih žena Vojvodine je posredno i neposredno učešće u stvaranju uslova za razvoj privrede u celini, a naročito podizanje nivoa razvijenosti ženskog preduzetništva na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Natura Vita

Natura Vita

Udruženje Natura Vita bavi se promocijom zdravog života, edukacijom i aktivnostima humanitarnog karaktera. Ciljevi udruženja su: unapređivanje zdravog načina življenja, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i sopstvenog zdravlja, organizovanje aktivnosti na prikazu načina za ostvarivanje tog cilja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu ishrane, kretanja, organizovanja slobodnog vremena ljudi u skladu sa parolom „ Živeti zdravo“.